Wednesday, November 9, 2016

Kumpulan Contoh Soal Latihan UAS Bahasa Sunda

Kumpulan Contoh Soal Latihan UAS Bahasa Sunda - Berikut ini adalah sebuah soal bahasa sunda untuk kelas 4 SD semester 2. Bahasa sunda memanglah memiliki sebuah ciri khas yang sangat lekat dalam bahasa tersebut. Yang mana ciri khasnya terletak kepada pelafatan sebuah bahasa tersebut.

Pelafatan cendrung sangat halus dan tekesan sangat sopan. Berbeda dengan bahasa yang ada pada rakyat Sumatra yang rata-rata mempunyai sebuah pelafalan dan logat yang terdengar kasar. Padahal merekapun tidak dalam keadaan sedang marah.

Tetapi itulah sebuah budaya yang memiliki sebuah perbedaan dan ciri khasnya masing-masing. Dan mudah-mudahan perbedaan tersebut bukan menjadi halangan kita untuk mencintai sebuah budaya yang dimiliki bangsa ini.

Karena meski berbeda sebuah bahasa  tetapi kita tetap satu dan merupakan keluarga Indonesia. Untuk itulah cintailah sebuah perbedaan yang ada di negeri ini karena kita adalah saudara. Berikut adalah salah satu dari banyaknya bahasa di Indonesia yang sudah saya siapkan dalam bentuk soal.

Yang mana untuk menguji wawasan kamu terkait dengan bahasa daerah khususnnya bahasa sunda. Brikut mari kita simak sebuah soal terkait dengan bahasa Sunda.

A. Eusian ku hidep!
1. Bu enok nuju tandur. nu disebut tandur nyaeta...
2. "Ari diajar teh ulah lalaora". Lalaora hartina...
3. Tempat nganjuk sareng mamaos buku nyaeta...
4. Momobilan nuju (tarik) ku Dudi. Kecap tarik kedahna...
5. Bapak angkat...Bandung. Kecap pangantet nu cocok kana kalimah diluhur nyaeta...

Itulah sebuah soal terkait dengan bahasa sunda yang bisa menjadi tantangan anda. untuk bisa menguasai bahasa sunda solusi paling ampuh adalah dengan mengobrol langsung dengan orang sunda, dan mengerjakan soal-soal berbahasa sunda seperti yang saat ini kalian kerjakan.

Dengan demikian kemampuan anda dalam berbahasa sunda bisa cepat meningkat. Adapun anda juga harus racin menhafal sebuah kosa kata yang ada pada bahasa sunda. Carannya adalah dengan menhafal sebuah kosa kata  yang sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari kita.

Baru setelah semua kosa kata yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita bisa dihafal dengan baik, maka bisa menghafal jenis kosa kata yang berkaitan dengan kegiatan yang lainnya.

Adapun saya masih mempunyai soal lagi untuk anda semua sebagai sebuah media belajar agar anda lebih bisa memahami bahasa sunda dengan baik. Berikut langsung saja kita simak soal tersebut. 

6. Hedp bede nyuhunkeun artos ka bapa. Kalimah pamenta na nyaeta...
7. Kecap komputer, kalkulator, kamera kaasup kana istilah...
8. Elmu nu nalungkitk ngenaan mahluk dirup disebat...
9. Karangan nu nyaritakeun kaayan saenyana nyaeta...
10. Pupuh nu mibanda watak piwuruk, nyaeta...

Itulah sebuah soal terkait dengan bahasa anda yang menjadi bahan tambahan untuk anda menguji wawasan dan media belajar. Di bawahpun saya masih punyai 5 soal terkait bentuk soal esay.

Yang mana mudah-mudahan soal yang terakhir ini adalah sebuah soal yang bisa menjadi sebuah tantangan bagi anda. Berikut mari kita simak soalnnya.

B. Waler pananya dihadap ieu!
1. Rina muji kana kabageuran Titi. Kalimah nu dikecapkeun Rina!
2. Naon anu dimaksad kalimah fabel teh?
3. Beberkeun naon watakna pupuh jurudemung?
4. Beberkeun ku hidep nu dimaksad karangan deskripsi teh?
5. Naon hartosna paribasa cul dogdog tinggal igel teh?

Demikian sebuah soal terkait bahasa sunda, semoga bisa menjadi sebuah soal yang bermanfaat bagi anda dalam mempelajari bahasa sunda. Terus berlatih agar bisa mahir dalam mata pelajaran bahasa sunda ini. Dan jangan lupa untuk selalu menghafal kosa kata baru agar bahasa sunda anda lebih baik.

Demikian sebuah soal terkait mata pelajaran TIK, yang mudah-mudahan bisa membantu anda untuk menjadi siswa yang lebih pintar lagi di kelas. Jangan lupa untuk rajin belajar di rumah dan selalu berdoa, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan anda bisa terlaksana atas kuasa tuhan dan kerja keras anda.

Kumpulan Contoh Soal Latihan UAS Bahasa Sunda Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Duwa Ananda